Lĩnh vực
Kiểm soát côn trùng
Dịch vụ gia tăng
Bách khoa côn trùng
Vì sao chọn PCS

Dịch vụ kiểm soát dịch hại tổng hợp IPM trong ngành thực phẩm đồ uống

Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) là một cách tiếp cận nhấn mạnh vào việc ngăn ngừa dịch hại phi hóa học, tập trung vào bảo trì và vệ sinh cơ sở trước khi xem xét các lựa chọn hóa học để quản lý dịch hại.

Tóm tắt sơ lược...

 • Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) là một cách tiếp cận nhấn mạnh vào việc ngăn ngừa dịch hại phi hóa học, tập trung vào bảo trì và vệ sinh cơ sở trước khi xem xét các lựa chọn hóa học để quản lý dịch hại.
 • Bản tự đánh giá IPM gồm 10 câu hỏi này được thiết kế để giúp các cá nhân và cơ sở hiểu rõ hơn về các quy trình quản lý dịch hại được sử dụng trong môi trường của họ.
 • Khi bạn hoàn thành bảng câu hỏi, hãy sử dụng bảng điểm để xem bạn đứng ở vị trí nào trên thang điểm 50 về chất lượng IPM.

Giới thiệu về IPM
Không quan trọng bạn làm việc trong ngành gì - động vật gây hại không phân biệt đối xử khi đến nơi chúng cư trú. Vì dịch hại có thể mang và lây lan bệnh, cũng như có khả năng gây thiệt hại cho tài sản, điều quan trọng là phải hiểu các yếu tố của một chương trình kiểm soát dịch hại hiệu quả.

Các nhà cung cấp dịch vụ quản lý dịch hại giúp khách hàng của họ quản lý dịch hại, bảo vệ nhân viên và khách hàng, đồng thời ngăn chặn hoạt động của dịch hại theo cách có trách nhiệm với môi trường. Được gọi là quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), cách tiếp cận này nhấn mạnh vào việc phòng ngừa dịch hại phi hóa học và tập trung vào bảo trì và vệ sinh cơ sở, trước khi xem xét các lựa chọn hóa học.

PCS đã tạo ra một công cụ tự đánh giá chất lượng IPM để giúp các cơ sở và cá nhân hiểu rõ hơn về các quy trình quản lý dịch hại được sử dụng trong môi trường của họ. Nếu bạn làm việc trong một ngành mà quản lý dịch hại là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh, bạn có thể coi việc tự đánh giá này như một bước nữa góp phần vào nỗ lực chung của bạn. Sử dụng nó cùng với tất cả các sáng kiến ​​liên quan đến chất lượng, an toàn và rủi ro doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bất kỳ ai cũng có thể sử dụng việc tự đánh giá như một cách để tham gia nhiều hơn và đưa ra các quyết định sáng suốt với sự trợ giúp của chuyên gia quản lý dịch hại. Bạn thậm chí có thể kết hợp nó vào thói quen 5S (sắp xếp, chỉnh sửa, làm sáng bóng, tiêu chuẩn hóa, duy trì) để giúp duy trì một môi trường làm việc chất lượng.

Sau khi hoàn thành đánh giá, bạn sẽ có ý tưởng về các bước tiếp theo mà bạn, khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác chính khác nên thực hiện để phát triển và thúc đẩy một chương trình IPM hiệu quả.

Tự đánh giá chất lượng IPM
1. Tại cơ sở của bạn, bạn có thực hiện một chương trình quản lý dịch hại tập trung nhiều hơn vào việc kiểm soát các vấn đề dịch hại khi chúng xảy ra hay vào việc ngăn ngừa các vấn đề dịch hại trước khi chúng xảy ra không?

 1. Kiểm soát các vấn đề dịch hại khi chúng xảy ra.
 2. Ngăn ngừa các vấn đề dịch hại trước khi chúng xảy ra.

2. Bạn và chuyên gia quản lý dịch hại của mình đã tổ chức một buổi đào tạo quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) với nhân viên của mình chưa?

 1. Đúng.
 2. Không.

3. Bạn có chủ động thực hiện các phương pháp loại trừ (ví dụ: bịt kín các vết nứt và kẽ hở, lắp đặt lớp chống thấm thời tiết, thay màn chắn cửa sổ, duy trì áp suất không khí dương) tại cơ sở của mình để kiểm soát dịch hại không?

 1. Có, chúng tôi làm điều này một cách chủ động.
 2. Có, chúng tôi triển khai các phương pháp này, nhưng chỉ mang tính phản ứng.
 3. Không, chúng tôi hoàn toàn không sử dụng các phương pháp này.

4. Điều nào sau đây mô tả chính xác nhất việc cơ sở của bạn phụ thuộc vào thuốc trừ sâu hóa học để giúp kiểm soát hoạt động của dịch hại?

 1. Thuốc trừ sâu hóa học được sử dụng thường xuyên để kiểm soát sâu bệnh.
 2. Thuốc trừ sâu hóa học thỉnh thoảng được sử dụng để kiểm soát một số loài gây hại nhất định.
 3. Thuốc trừ sâu hóa học là biện pháp cuối cùng, bắt đầu với những sản phẩm ít độc hại nhất (có danh mục được phê duyệt).
 4. Thuốc trừ sâu hóa học không bao giờ được sử dụng để kiểm soát sâu bệnh.

5. Bạn đã lập một kế hoạch vệ sinh bằng văn bản cung cấp hướng dẫn về việc kiểm tra định kỳ và làm sạch các khu vực dễ bị dịch hại chưa?

 1. Đúng.
 2. Không.

6. Các khu vực dễ bị tổn thương nhất của cơ sở được làm sạch bao lâu một lần?

 1. Hằng ngày.
 2. Mỗi tuần một lần.
 3. Mỗi tháng một lần.
 4. Tôi không chắc.

7. Bạn có lưu giữ tài liệu dịch vụ kiểm soát sinh vật gây hại của mình tại chỗ không? Tài liệu phải bao gồm nhật ký hoạt động dịch hại, báo cáo hành động khắc phục, dữ liệu sử dụng thuốc trừ sâu, bản đồ mồi / bẫy và ngày sử dụng.

 1. Có, tất cả những điều trên.
 2. Có, một vài điều ở trên.
 3. Không, không có cái nào ở trên.

8. Các nhân viên của bạn có được đánh giá về các hoạt động của họ (ví dụ: vệ sinh, tài liệu, thực hiện các chiến lược loại trừ) giúp ngăn chặn hoạt động của dịch hại không?

 1. Đúng.
 2. Không.

9. Chuyên gia quản lý dịch hại của bạn có được đánh giá về sự tuân thủ của họ với các tiêu chuẩn IPM, bởi công ty kiểm soát sinh vật gây hại hoặc cơ quan kiểm toán bên ngoài không?

 1. Đúng.
 2. Không.

10. Nếu bạn nhìn thấy bằng chứng về hoạt động của dịch hại tại cơ sở của mình, bạn sẽ thông báo nhanh như thế nào cho chuyên gia quản lý dịch hại của mình?

 1. Tôi truyền đạt thông tin vào cùng ngày phát hiện ra bằng chứng.
 2. Tôi truyền đạt thông tin trong cùng một tuần hoặc tháng sau khi phát hiện ra bằng chứng.
 3. Tôi không bao giờ truyền đạt thông tin.

Bảng điểm
Bây giờ bạn đã hoàn thành phần tự đánh giá, hãy sử dụng bảng điểm này để cộng điểm và xem bạn đứng ở vị trí nào về chất lượng IPM.

1. Tại cơ sở của bạn, bạn có thực hiện một chương trình quản lý dịch hại tập trung nhiều hơn vào việc kiểm soát các vấn đề dịch hại khi chúng xảy ra hay vào việc ngăn ngừa các vấn đề dịch hại trước khi chúng xảy ra không? Các chương trình quản lý dịch hại hiệu quả thực hiện một cách tiếp cận chủ động để giúp ngăn ngừa các vấn đề dịch hại trước khi chúng bắt đầu.

 1. 0
 2. 5

2. Bạn và chuyên gia quản lý dịch hại của mình đã tổ chức một buổi đào tạo quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) với nhân viên của mình chưa? Các buổi đào tạo IPM giúp đảm bảo các nhân viên hiểu được vai trò của họ trong chương trình quản lý dịch hại của cơ sở.

 1. 5
 2. 0

3. Bạn có chủ động thực hiện các phương pháp loại trừ (ví dụ: bịt kín các vết nứt và kẽ hở, lắp đặt lớp chống thấm thời tiết, thay màn chắn cửa sổ, duy trì áp suất không khí dương) tại cơ sở của mình để kiểm soát dịch hại không? Các phương pháp loại trừ và bảo trì cơ sở khác được sử dụng thường xuyên có thể giúp ngăn chặn dịch hại ra khỏi cơ sở của bạn.

 1. 5
 2. 3
 3. 0

4. Điều nào sau đây mô tả chính xác nhất việc cơ sở của bạn phụ thuộc vào thuốc trừ sâu hóa học để giúp kiểm soát hoạt động của dịch hại? Các chương trình IPM hiệu quả kêu gọi sử dụng mọi chiến lược phi hóa học có sẵn trước khi các phương pháp điều trị bằng hóa chất thậm chí được coi là biện pháp cuối cùng.

 1. 0
 2. 3
 3. 4
 4. 5

5. Bạn đã lập một kế hoạch vệ sinh bằng văn bản cung cấp các hướng dẫn về việc kiểm tra định kỳ và làm sạch các khu vực dễ bị dịch hại chưa? Các kế hoạch vệ sinh chi tiết, bằng văn bản nên được đưa vào như một thành phần của chương trình IPM để giúp ngăn chặn dịch hại bằng cách hạn chế chúng tiếp cận với thức ăn và nước uống.

 1. 5
 2. 0

6. Các khu vực dễ bị tổn thương nhất của cơ sở được làm sạch bao lâu một lần? Các khu vực dễ bị tổn thương nhất trong cơ sở của bạn nên được làm sạch thường xuyên nhất có thể để ngăn ngừa các vấn đề dịch hại hình thành ở những khu vực khó nhìn và khó tiếp cận.

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 0

7. Bạn có giữ tài liệu về dịch vụ kiểm soát sinh vật gây hại của mình tại chỗ không? Tài liệu phải bao gồm nhật ký hoạt động dịch hại, báo cáo hành động khắc phục, dữ liệu sử dụng thuốc trừ sâu, bản đồ mồi / bẫy và ngày sử dụng. Các chuyên gia đánh giá an toàn thực phẩm của bên thứ ba yêu cầu tất cả các báo cáo và tài liệu nêu trên phải được lưu trữ tại cơ sở của bạn. Nếu không, điểm sẽ bị trừ khỏi phần quản lý dịch hại của cuộc đánh giá, có thể có giá trị lên đến 20% tổng điểm đánh giá.

 1. 5
 2. 3
 3. 0

8. Các nhân viên của bạn có được đánh giá về các hoạt động của họ (ví dụ: vệ sinh, tài liệu, thực hiện các chiến lược loại trừ) có giúp ngăn chặn hoạt động của dịch hại không? Các chương trình IPM phụ thuộc vào các hoạt động vệ sinh, bảo trì cơ sở và tài liệu mà nhân viên của bạn xử lý hàng ngày, vì vậy hiệu suất của nhân viên nên được đánh giá định kỳ.

 1. 5
 2. 0

9. Chuyên gia quản lý dịch hại của bạn có được đánh giá về việc tuân thủ các tiêu chuẩn IPM của họ hay không bởi công ty kiểm soát dịch hại hoặc cơ quan kiểm toán bên ngoài? Để đảm bảo chương trình IPM của bạn được thực hiện một cách hiệu quả, chuyên gia quản lý dịch hại của bạn nên được đánh giá định kỳ bởi công ty kiểm soát dịch hại hoặc cơ quan kiểm toán bên ngoài.

 1. 5
 2. 0

10. Nếu bạn nhìn thấy bằng chứng về hoạt động của dịch hại tại cơ sở của mình, bạn sẽ thông báo nhanh như thế nào cho chuyên gia quản lý dịch hại của mình? Hoạt động dịch hại bắt buộc phải được thông báo ngay cho chuyên gia quản lý dịch hại để xác định hành động khắc phục nào cần được thực hiện.

 1. 5
 2. 3
 3. 0

Thông tin chấm điểm
35–50 điểm Chuyên gia về Chất lượng IPM  - Bạn có một chương trình IPM xuất sắc. Tuy nhiên, hãy duy trì nó, bởi vì côn trùng, dịch hại có thể lẻn vào bên trong khi bạn trở nên tự mãn. Cân nhắc tổ chức một cuộc đánh giá toàn diện với chuyên gia quản lý dịch hại của bạn để xác định các lĩnh vực cải tiến cụ thể trong kế hoạch IPM hiện tại của bạn.

16–34 điểm Thành thạo về Chất lượng IPM  - Bạn đang đi đúng hướng, nhưng bạn vẫn có thể nỗ lực để làm cho chương trình IPM của mình hiệu quả nhất có thể. Cân nhắc trao đổi với chuyên gia quản lý dịch hại của bạn về cách bạn có thể tăng cường sự tham gia và đóng vai trò chủ động hơn trong kế hoạch IPM hiện tại của bạn.

0–15 điểm Người mới làm quen về Chất lượng IPM  - Bạn có một số việc phải làm để tạo một chương trình IPM hiệu quả. Cân nhắc sắp xếp một cuộc họp với chuyên gia quản lý dịch hại, người có thể phát triển một chương trình tùy chỉnh cho cơ sở của bạn và cũng giúp bạn hiểu biết hơn về IPM.

Tác giả:PCS
Đã copy link
Bài viết liên quan
Quản lý dịch hại tổng hợp IPM trong ngành chế biến thực phẩm
Chế biến thực phẩm

Quản lý dịch hại tổng hợp IPM trong ngành chế biến thực phẩm

Kiểm soát dịch hại trong ngành chế biến thực phẩm là rất quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Dưới đây là một số khuyến nghị để kiểm soát dịch hại tổng hợp trong ngành chế biến thực phẩm
Tổng quan về tiêu chuẩn HACCP trong ngành chế biến thực phẩm
Chế biến thực phẩm

Tổng quan về tiêu chuẩn HACCP trong ngành chế biến thực phẩm

HACCP là viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points, là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được sử dụng trên toàn cầu để đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm thực phẩm
Tiêu chuẩn AIB - 10 bước triển khai một dịch vụ kiểm soát và diệt côn trùng cho Doanh Nghiệp thực phẩm
Chế biến thực phẩm

Tiêu chuẩn AIB - 10 bước triển khai một dịch vụ kiểm soát và diệt côn trùng cho Doanh Nghiệp thực phẩm

Triển khai dịch vụ diệt côn trùng theo tiêu chuẩn AIB trong một công ty thực phẩm là một phần quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm và....
Các Tiêu chuẩn thực phẩm trong Kiểm soát côn trùng dịch hại
Chế biến thực phẩm

Các Tiêu chuẩn thực phẩm trong Kiểm soát côn trùng dịch hại

Các chuyên gia của chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về cách sử dụng các giải pháp theo dõi, không độc hại phù hợp và các phương pháp kiểm soát có hệ thống trong các khu vực sản xuất nhạy cảm và bảo quản không được phép sử dụng biện pháp xử lý nào đó nhằm đề phòng nguy cơ nhiễm bẩn thực phẩm.
Tại sao kiểm soát sinh vật gây hại lại quan trọng đối với an toàn thực phẩm
Chế biến thực phẩm

Tại sao kiểm soát sinh vật gây hại lại quan trọng đối với an toàn thực phẩm

Ở Việt Nam, các quy định và hướng dẫn để đảm bảo an toàn thực phẩm là công việc nghiêm túc. Vì côn trùng, động vật gặm nhấm (chuột) có thể mang vi khuẩn, mầm bệnh khác có thể lây lan bệnh tật và dễ làm nhiễm bẩn thực phẩm, dẫn đến vi phạm quy tắc sức khỏe, tiến tới việc thu hồi sản phẩm và làm tổn hại danh tiếng của bạn, nên việc kiểm soát và ngăn ngừa côn trùng gây hại phải là ưu tiên hàng đầu của các chủ doanh nghiệp. Dưới đây là cách côn trùng gây hại có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và cách luôn đảm bảo sự phá hoại của chúng không bao giờ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tại sao sự sạch sẽ của nhà hàng và kiểm soát dịch hại ngày nay lại quan trọng hơn
Nhà hàng F&B

Tại sao sự sạch sẽ của nhà hàng và kiểm soát dịch hại ngày nay lại quan trọng hơn

Nếu bạn sở hữu hoặc quản lý một nhà hàng, bạn sẽ biết rằng vấn đề sạch sẽ và kiểm soát côn trùng gây hại đối với khách hàng của bạn. Điều bạn có thể không nhận ra là, trong truyền thông mạnh xã hội ngày nay, sự sạch sẽ và kiểm soát dịch hại thậm chí còn quan trọng hơn bao giờ hết.
Tổng quan về tiêu chuẩn BRC (British Retail Consortium)
Chế biến thực phẩm

Tổng quan về tiêu chuẩn BRC (British Retail Consortium)

Tiêu chuẩn BRC (British Retail Consortium) là một tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và chất lượng của Vương quốc Anh, được thiết kế để đảm bảo rằng các nhà sản xuất thực phẩm đáp ứng các yêu cầu an toàn thực phẩm và chất lượng cụ thể.
Hồ sơ kiểm soát côn trùng dịch hại trong tiêu chuẩn HACCP bao gồm những gì?
Chế biến thực phẩm

Hồ sơ kiểm soát côn trùng dịch hại trong tiêu chuẩn HACCP bao gồm những gì?

Hệ thống phân tích nguy cơ và điểm kiểm soát nguy cơ (HACCP) là một quy trình quản lý chất lượng thực phẩm được thiết kế để đảm bảo an toàn và chất lượng của sản phẩm thực phẩm. Trong quá trình thiết kế hệ thống HACCP, việc xác định và kiểm soát côn trùng dịch hại là một phần quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm.