Kiểm soát côn trùng
Ngăn ngừa & Bảo vệ
Bách khoa côn trùng
Vì sao chọn PCS
Mọt hại kho

Kiến thức khoa học
về Mọt hại kho

<p>Trogoderma granarium</p>
Tên khoa học

Trogoderma granarium

SINH HỌC

Vòng đời của Mọt hại kho

Vòng đời của mọt trải qua 4 giai đoạn
Mọt hại kho
GIẢI PHÁP

Làm thế nào để
loại bỏ Mọt hại kho?

Với mỗi ngôi nhà, chúng tôi đều kiểm tra kỹ càng, lên kế hoạch phù hợp và triển khai hiệu quả.
contact
CẨM NANG

Tìm hiểu chuyên sâu về Mọt hại kho

TORIOS - Bẫy pheromone cho côn trùng hại kho
Mọt hại kho

TORIOS - Bẫy pheromone cho côn trùng hại kho

Bẫy này có hiệu quả đối với côn trùng bò trong nhà, trong nhà máy thực phẩm, bột mì, lúa mì xay, nhà máy và nhà kho gạo xay, chúng gây hại cho ngũ cốc và thực phẩm chế biến.